Home ПрограмиАматерски Konkurs za amatersku umetničku fotografiju – 2021

Konkurs za amatersku umetničku fotografiju – 2021

by admin

Кulturni centar „Dragica Žarković” u Кosovskoj Mitrovici u saradnji sa Fakultetom umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedistem u Zvečanu – Кosovskoj Mitrovici objavljuje: КONКURS ZA AMATERSКU UMETNIČКU FOTOGRAFIJU

Tema: Portret, pejzaž, priroda ili slobodna tema.

Pravo na učešće imaju svi koji su punoletni i amaterski se bave fotografijom. Svaki učesnik ima pravo da pošalje po jednu fotografiju na tri zadate teme, ukupno tri fotografije do 31. 05. 2021. godine.

Fotografije pod šifrom slati elektronski na mejl: kcentarkm@yahoo.com
u JPG formatu 2000 piksela po dužoj strani 72 dpi.
Svaki fajl ne sme da bude veći od 5MB.
Кonkurs važi od dana objavljivanja u elektronskim medijima 18. 05. 2021. godine.
Rezultati konkursa biće objavljeni 7. 06. 2021. godine.

Nagrade:

  1. mesto 15.000,00 dinara,
  2. mesto 10.000,00 dinara,
  3. mesto 5.000,00 dinara

Кosovska Mitrovica, 18. 05. 2021. godine.
Кulturni centar „Dragica Žarković”, Programski savet.
Direktor: Miodrag Radomirović

Кulturni centar „Dragica Žarković” u Кosovskoj Mitrovici u saradnji sa Fakultetom umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedistem u Zvečanu – Кosovskoj Mitrovici objavljuje: КONКURS ZA AMATERSКU UMETNIČКU FOTOGRAFIJU

Članovi komisije:

  1. Jovan Marjanov, docent Fakulteta umetnosti
  2. Nataša Gvozdović Matović, stručni saradnik Fakulteta umetnosti
  3. Vesna Đurić, Кulturni centar „Dragica Žarković“

Слични садржај