Home ManifestacijeSabor kulturnog stvaralaštva SrbijeSabor - 2014 Efekti 20 Sabora kulturnog stvaralaštva

Efekti 20 Sabora kulturnog stvaralaštva

by admin

Zbornik „Svetopolje“ sa pesničkih susreta“ Aleksandar Aca Despotović“ i katalog likovne kolonije“ Mladen Popović“, čime se pojačava izdavačka delatnost kulturnog centra a njegov rad i stvaranje umetnika postaju dostupniji javnosti.

Povećana zainteresovanost gostiju i učesnika za Sabor za oko 20% u odnosu na prošlu godinu.

Podizanje nivoa Sabora kroz angažovanje vrsnih umetnika u oblasti pozorišne umetnosti (Ljiljana Blagojević , Kalina Kovačević…), u oblasti muzičke umetnosti ( Zoran Kalezić, Miša Mijatović…),u oblasti folklorne umetnosti ( akademsko društvo „Oro“ iz Niša…).

Pozitivne ocene građanja i evidentna opravdanost zahteva za izgradnju Kulturnog centra, što zahtevaju ovakvi i slični programi visokog kvaliteta u organizaciji ove ustanove.

Sve ovo postignuto je zahvaljujući velikoj podršci lokalne samouprave , a opština Kosovska Mitrovica i Kulturni centar su doprineli da naš grad bude dodatno snažno afirmisan u oblasti kulture , da dobije visoku ocenu za organizaciju i gostoprimstvo , a otvorena su i nova vrata za buduću saradnju sa mnogim gradovima ( samo u poslednje četiri godine kroz Sabor kulturnog stvaralaštva Srbije i program Dani kulture u Srbiji i Republici Srpskoj , kroz koji se prezentuju i delovi programa Sabora ) uspostavljen je kontakt i saradnja sa preko 30 gradova.

Слични садржај