Home Истакнуто Dragica Žarković jedina legitimna ustanova ove vrste u gradu

Dragica Žarković jedina legitimna ustanova ove vrste u gradu

by admin

Ovim putem obaveštavamo javnost da je Kulturni centar *Dragica Žarković* jedina legitimna ustanova ove vrste u gradu sa tradiciom od 35 godina postojanja i uspešnog rada.Građani Kosovske Mitrovice su veoma dobro upoznati sa kvalitetom i vrhunskim dostignućima u oblasti organizacije kulturnih programa i manifestacijama od strane Kulturnog centra, a poseban doprinos poboljšanju kvaliteta života kroz bogate kulturne sadržaje Kulturni centar je dao u poslednje četiri godine,preporodivši kulturni život u gradu pozorišnim predstavama, koncertima,festivalima,tribinama,književnim večerima,izdavačkom delatnošću , likovnim kolonijama, programima Sabor kulturnog stvaralaštva Srbije,Dani kulture Kosovske Mitrovice u Srbiji i Republici Srpskoj,Školama u pohode…Odlična saradnja sa svim osnovnim i srednjim školama i sa Prištinskim univerzitetom je od posebnog značaja za realizaciju plana i programa Kulturnog centra Dragica Žarković,koji radi u prostoru RMHK Trepča i školskim učionicama i salama, amfitetarima fakulteta i srednjih škola…To nije prepreka za vrhunska dostignuća u oblasti kulture,ali pre svega zahvaljujući podršci opštine Kosovska Mitrovica,i razumevanju RMHK Trepča.Opština Kosovska Mitrovica i Kulturni centar *Dragica Žarković* imaju odličnu komunikaciju i koordinaciju u radu,i građani treba da znaju da lokalna samouprava i Kulturni centar veoma ozbiljno rade na rešavanju problema novog objekta Kulturnog centra,za koji postoje planovi,i čitava aktivnost na tom planu,od bezbeđenja sredstva do lokacije i početka radova je u toku.Nadamo se da ćemo uskoro na radost svih građana započeti radove na izgradnji objekta,te su sve druge radnje i aktivnosti koje se pojavljuju ovih dana u gradu van dogovora sa lokalnom samouopravom i Kulturnim centrom i ne smeju zavarati građane i dovesti ih u zabludu.Dakle jedini legitimni kulturni centar u gradu koji postoji i uspšeno radi 35 godina je Kulturni centar *Dragica Žarković* koji će i dalje biti na usluzi građanima i još energičnije sprovoditi planirane aktivnosti. Kulturni život u gradu postoji,itekako je bogat, a biće još bogatiji zahvaljujućui Kulturnom centru *Dragica Žarković*,njegovom rukovodtsvu i veoma iskusnim i vrednim radnicima ovog koklektiva.

Слични садржај