Home ManifestacijeŠkolama u pohode Školama u pohode, Prvi đujrđevaki Treptaji srca