logo KCKMKulturni centar „Dragica Žarković“
Lole Ribara 19
38220 Kosovska Mitrovica
Telefon-faks 028-497-126
Email:  kcentarkm@yahoo.com
Žiro-račun: 840-240664-10
PIB: 101920632
Matični broj: 09039295

V.D.direktora Miodrag Radomirović
telefon-faks: 028-497-126, mob. 064-241-5044

Organizatori programa:

kultura

Nataša Jevtić
Nebojša Ristović

Prateći programi
/telefon 028-498-401/

Petar Kostić