KULTURNI CENTAR „DRAGICA ŽARKOVIĆ“
KOSOVSKA MITROVICA

ORGANIZUJE

TRIBINU

-ISTORIJA SRBA I RUSA-

24.03.2011. U 19,00

GOST – PUBLICISTA DR JOVAN DERETIĆ

Amfitatar tehničke škole
„Mihajlo Petrović Alas“

Ulaz slobodan