U aprilu mesecu u sali Društvenog standarda u Kosovskoj Mitrovici tribina sa stručnjacima iz Drajzerove na temu bolesti zavisnosti, namenjena mladima, njihovim roditeljima i vaspitačima-nastavnicima i profesorima u školama i na fakultetima.